Analiza modeli o jednym stopniu swobody — model swobodny/z wymuszeniem sinusoidalnym

    / [pdf]