Analiza modeli o jednym stopniu swobody — model z wymuszeniem losowym

  1. Częstotliwość rezonansowa 20p. pomiarowych.
  2. Wyznaczenie funkcji przejścia analitycznie, wykresy Amp, fi, Re, Im, dla X, V, A
  3. Wyznaczenie funkcji przejścia z symulacji przy 3 wymuszeniach losowych dla X
  4. Wyjaśnij wpływ wartości tłumienia na funkcję przejścia.
  5. Porównanie wyników, różne wymuszenia, analityczne – symulacyjne.
    / [pdf]