Ćw. Równania Lagrange'a II Rodzaju

    / [pdf]
    / [pdf]
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr