Report

Badanie adhezji połączenia czujnik-polimer, w celu wyznaczenia siły zrywającej prostopadłej do powierzchni
Rozciąganie próbek zgodnie z normą PN-EN dla 5 próbek na badany polimer