Cykliczne obciążanie kompozytu magnetoreologicznego - miara tłumienia

Publikacja
Zmęczenie i mechanika pękania : materiały XXII Sympozjum Zmęczenie i Mechanika Pękania, [Bydgoszcz-Pieczyska, 13-16 maja 2008].
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr