Wybrane metody modelowania i identyfikacji złożonych układów dynamicznych

Rodzaj
Publikacja
Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr