Próba zginania trójpunktowego zgodnie z normą PN-EN dla 15 grup materiałowych tworzyw sztucznych przeznaczonych do druku 3D

Rodzaj
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr