Rozciąganie próbek zgodnie z normą PN-EN dla 5 próbek na badany polimer

Rodzaj
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr