Badanie adhezji połączenia czujnik-polimer, w celu wyznaczenia siły zrywającej prostopadłej do powierzchni

Rodzaj
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr