Metoda wyznaczania charakterystyk dyssypatywno-sprężystych w przypadkach modeli wielomasowych

Publikacja
Metody doświadczalne w budowie i eksploatacji maszyn. III Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr