Analiza dynamiczna połączenia kołnierzowego

Publikacja
Computer aided engineering. IV Międzynarodowa konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr