Wykorzystanie nieliniowych metod identyfikacji do określania zmian charakterystyk tłumienia w wybranych elementach gumowych

Publikacja
19th Symposium on Experimental Mechanics of Solids. Institute of Aeronautics and Applied Mechanics of Warsaw University of Technology
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr