Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań elementów sprężysto-tłumiących układów mechanicznych przy losowych wymuszeniach impulsowych

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIII Konferencja naukowa.
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr