Wykorzystanie nieliniowych modeli zdegenerowanych w identyfikacji elementów sprężysto-tłumiących maszyn

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XIV Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr