Energetyczny algorytm identyfikacji symulowanego komputerowo układu zdegenerowanego z tarciem suchym

Publikacja
Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr