Analiza procesu identyfikacji podatnych elementów układów mechanicznych poddanych złożonym wzbudzeniom dynamicznym z zastosowaniem modeli nieliniowych

Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr