Badania komputerowe pewnego układu zdegenerowanego w aspekcie zastosowań metody bilansu energii i mocy dla złożonych wymuszeń harmonicznych

Publikacja
Systems: Journal of Transdisciplinary Systems Science
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr