Wykorzystanie metod identyfikacji układów nieliniowych w analizie własności dynamicznych opony

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr