Wpływ prędkości referencyjnej na skuteczność działania ABS

Publikacja
Problemy eksploatacji techniki bojowej oraz kompetencje oficerów logistyki Wojsk Lądowych
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr