Wpływ parametrów zawieszenia na skuteczność systemu ABS

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXII konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr