Analiza komputerowa pewnego energetycznego modelu uszkodzenia układów mechanicznych poddanych długotrwałym obciążeniom dynamicznym

Publikacja
Górnictwo Odkrywkowe
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr