Analiza wybranych modeli zdegenerowanych poddanych obciążeniom udarowym z wykorzystaniem równań bilansu energii i mocy

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr