Problemy oceny energochłonności w układach mechanicznych z wykorzystaniem pewnego nieliniowego modelu zdegenerowanego

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych: XXV konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr