Identyfikacja właściwości mechanicznych układów poddanych obciążeniom impulsowym w ujęciu nieliniowym modeli dynamicznych

Publikacja
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr