Zastosowanie modelu zdegenerowanego z nieliniowym elementem sprężystym w identyfikacji własności dynamicznych elementów maszyn w procesie przebicia

Publikacja
Czasopismo Techniczne. M, Mechanika
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr