Zastosowanie komputerowej analizy akustycznej w procesie quasi-statycznego przebijania laminatu balistycznego

Publikacja
Górnictwo Odkrywkowe
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr