Proces przebicia elementów maszyn w kontekście doboru materiałów z zastosowaniem wybranych modeli zdegenerowanych

Publikacja
Problemy rozwoju maszyn roboczych. XX Konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr