Dopasowanie parametrów osłony balistycznej balistycznej w relacji model symulacji -- eksperyment

Publikacja
Górnictwo Odkrywkowe
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr