Przykłady zastosowań nieklasycznych modeli sprężysto-tłumiących w procesie uderzenia balistycznego

Publikacja
Modelowanie Inżynierskie
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr