Ocena przebijania układów kompozytowych w ujęciu modeli zdegenerowanych

Publikacja
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr