Identyfikacja nieliniowych charakterystyk tłumienia drgań w układach mechanicznych z wykorzystaniem oprogramowania HP VEE

Publikacja
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. V Międzynarodowa konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr