Analiza deformacji materiałów kompozytowych w oparciu o pewien model niesprężysty

Publikacja
Problemy rozwoju, produkcji i eksploatacji techniki uzbrojenia
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr