Identyfikacja parametrów dynamicznych kości przy wymuszeniu sinusoidalnym

Publikacja
Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. XV Krajowa konferencja naukowa
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr