Ocena warunków transportu żołnierzy samochodami ciężarowo-osobowymi wysokiej mobilności na podstawie danych akcelerometrycznych

Publikacja
Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki
Mirosław Bocian
Mirosław Bocian
dr hab. inż., prof. PWr