dekrement

Cykliczne obciążanie kompozytu magnetoreologicznego - miara tłumienia