Drgania Nieliniowe

Modele zdegenrowane w zastosowaniu do przebijania elementów maszyn poddanych uderzeniom
Symulacja komputerowa w procesie wyznaczania parametrów pewnego dwumasowego układu zdegenerowanego