dynamika

Analiza własności dynamicznych małego silnika spalinowego