kompozyt magnetoreologiczny

Cykliczne obciążanie kompozytu magnetoreologicznego - miara tłumienia
Miara tłumienia w kompozycie magnetoreologicznym