modelowanie

Impact absorption system based on MRE with Halbach array
Modele zdegenrowane w zastosowaniu do przebijania elementów maszyn poddanych uderzeniom