Symulacja

Impact absorption system based on MRE with Halbach array
Cykliczne obciążanie kompozytu magnetoreologicznego - miara tłumienia