tłumienie

Miara tłumienia w kompozycie magnetoreologicznym