właściwości materiału

Dopasowanie parametrów osłony balistycznej balistycznej w relacji model symulacji -- eksperyment