Własności Dynamiczne Materiału

Analiza procesu pochłaniania energii w lekkich osłonach balistycznych
Analiza eksperymentalna procesu przebijania aramidowych osłon balistycznych